• Welkom op de St. Bonifaciusschool!
 • Buitenspeeldag!
 • Buiten leren!
 • Muziekles!
 • Nationale Voorleesdagen!
 • Gastles!
 • Startpunt thema: 
'Nederland wordt Nederland'
 • Kerst 2018
 • IPC ´Op de Kermis´
 • DJ in de klas!
 • Samen
 • Allerzielen - viering
 • IPC

Welkom op de St. Bonifaciusschool!

Buitenspeeldag!

Buiten leren!

Muziekles!

Nationale Voorleesdagen!

Gastles!

Startpunt thema:
'Nederland wordt Nederland'

Kerst 2018

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

Samen

Allerzielen - viering

IPC

GROEP 6, 7 EN 8

groep 6, 7 en 8

Schooljaar 2018-2019                                                         
Groep 6/7/8 bestaat dit schooljaar uit 24 leerlingen:

 • 7 leerlingen in groep 6
 • 9 leerlingen in groep 7
 • 8 leerlingen in groep 8

We zijn het jaar begonnen met de 'Gouden Weken'', hierin wordt de groep gevormd aan de hand van allerlei samenwerkingsopdrachten. Het thema dit jaar was 'samen'.
Bij de Vreedzame School hebben we het gehad over: hoe willen wij het in onze groep? Hierbij kwamen de volgende woorden duidelijk naar voren:

 • Samenwerken
 • Rust
 • Humor
 • Gezelligheid
 • Elkaar helpen
 • Aardig zijn
 • Respect

Voor rekenen, taal en spelling gebruiken wij de leerlijnen van Snappet.
Dit jaar zijn we gestart met IPC. Ons eerste thema was: 'Hoe leren wij?'.
De kinderen kwamen allerlei dingen te weten over onze hersenen: uit welke delen het bestaat, welke ezelbruggetjes er zijn etc.

Het volgende thema is: 'Op de kermis''.

                                                            

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl